حال و روز من

از یک هفته مونده به عید امسال تا امروز حال رو زور من درست مثل این عکس شده . اصلا نمیدونم چیکار کنم. تو هوا معلقم .!!!! خدا هیچ کسی رو بیکار نکنه !

فقط بعضی وقتها میام و بلاگ و سایتم رو چک می کنم و بس !

حقوق

امروز 30 شهریور هست . همه تو اتاق منتظریم فیش حقوق ها رو بیارن !

امیدوارم اون طلب های قبلیم رو هم پرداخت کرده باشن. باید یه مقداریش رو از این ماه و یه مقدار دیگه رو از ماه قبل بردارم بریزم تو اون یکی حسابم تا امتیاز وامی که میخوام بگیرم جور بشه . باید کم کم پول های خودم رو جمع و جور کنم . باید خرج و مخارج رو سرو سامون بدم.

آخه می خوام یه ماشین بخرم.

حالا این ماشین بالائی رو میخوام بگیرم یا این پایینی رو خودم هم تصمیم نگرفتم .

البته هنوز خوب  مسیر ها و خیابون ها و اتوبان های تهران رو نمیشناسم اما فکر کنم  گم نشم .!

می خوام پشتش هم بدم بنویسن بیمه امام رضا ..... !!!!! آخه پول ندارم بیمه کنم !!!!