آموزش قفل ابزار حمایت

نوشته شده توسط غریبه ( بهرام ).

در تصاویر پیوست شده می توانید مرحله به مرحله روش قفل کردن ابزار حمایت را یاد بگیرید. این روش در هفت مرحله نمایش داده شده است. برای ایمنی بیشتر حتما در حضور یک فرد مجرب و یا مربی این روش و مراحل را تکرار نمایید تا کاملا فرابگیرید.

 

مرحله اول : حالت نرمال وقتی که وزن بر روی ابزار حمایت است و میخواهیم ابزار را قفل کنیم.