خود حمایت دوکاره

نوشته شده توسط غریبه ( بهرام ).

قطعا اگر علاقه مند به دیواره نوردی سنگ نوردی مسیر های چند طوله باشید داشتن خود حمایت کارآمد و ساده همیشه احساس می شود. در مورد خود حمایتی را می خواهیم نمایش دهیم که می توان از آن هنگام فرود هم بهره برد.( اصلی ترین نکته قوت آن هنگام فرود است )

طبق معمول اولین و ساده ترین ابزار برای ساخت خود حمایت را انتخاب میکنیم.

««« تسمه »»»

تصویر برگفته از وبلاگ پاکوب( امید قدیم ) می باشد

 

حال روال کار را توضیح می دهیم:

1- تمسه را با گره قلاب به دو حلقه هارنس متصل می کنیم.

2- تقریبا در وسط تسمه یک گره سر دست چهار لا میزنیم .

3- به انتهای تسمه یک کارابین پیچ وصل می کنیم. این کارابین به عنوان بازوی اصلی خودحمایت مورد استفاده قرار می گیرد.(در مواردی که آن را استفاده نمی کنید می توانید به حلقه حمایت هارنس متصل نمایید)

4- به حلقه وسط ایجاد شده یک کرابین پییچ دیگر وصل می کنم.

 

 

دو کاره بودن این خود حمایت این بخش می باشد. شما میتوانید از این کارابین برای کوتاه کردن طول خود حمایت خود استفاده کنید ( یعنی کارابین را به کارگاه وصل کنید ) و یا به این کارابین زمانی که نیاز به فرود داریم ابزار فرود خود را وصل کنید و بعد از اتمام کار و اتصال گره قفل شونده ( پروسیک - مشار ) کارابین خود حمایت را باز کنید و فرود بروید.

 

 

منبع : https://www.climbing.com/skills/rap-smart-rappelling-best-practices/

کارگاه دو مرحله ای /Backside System

نوشته شده توسط غریبه ( بهرام ).

 فرض کنید قصد دارید در یک منطقه جدید گشایش مسیر جدید سنگنوردی انجام دهید و یا اینکه بر روی یک مسیر کارگاهی برای تمرین به صورت قرقره آماده کنید تا کارآموزان بر روی آن صعود کنند.

اگر مسیری که قصد تمرین بر روی آن را دارید لبه داشته باشد قطعا باعث سایش بسیار زیاد طناب خواهد شد .برای این که سایش را حذف کنید باید کارگاه را از لبه پایین تر ببرید. ( برای مثال در منطقه سنگ نوردی بند یخچال برای صعود قرقره در رخ غربی سنگ مریم سایش طناب دارید که باید کارگاهی برای جلوگیری از سایش ایجاد کنید )

 

به این عمل در کتاب آموزشی راهنمایان کوهستان آمریکا Backside System گفته می شود.طبق گفتگویی که با استاد شهرام عباس نژاد داشتم اسم کارگاه دو مرحله ای رو به عنوان معادل یا ترجمه فارسی پیشنهاد دادند.