افزایش اصطکاک هنگام فرود

نوشته شده توسط غریبه ( بهرام ).

 فرود بر روی تک رشته طناب با قطر کم و یا حتی دو رشته طناب نو و لغزنده گاهی ترسناک و یا حتی بسیار خطرناک می باشد.

اگر طناب به سرعت داخل ابزار شما حرکت کند و توان کنترل را نداشته باشید ممکن است آسیب جدی ببینید.

یکی از راه هایی که میتوان ان را کنترل کرد پوشیدن دستکش است. تا بتوان حرارت و سرعت حرکت طناب را کنترل کرد و خطر را در فرود کمتر کرد.

دومین روش هنگام استفاده از ابزار های حمایت و فرود (خانواده  ATC) را در ادامه توضیح می دهیم. 

نکات آموزشی برای استفاده تسمه در کارگاه ها

نوشته شده توسط غریبه ( بهرام ).

« آذران حمیدی » از مربیان درجه 2 سنگنوردی کشور در پیج اینستاگرام خود اقدام به انتشار مطالب فنی و آموزشی می کند. در سلسله مطالب آموزش کارگاه ها سه نکته جالب آموزشی در مورد استفاده از تسمه در کارگاه های سنگنوردی منتشر کرده است. هر کدام از آموزشی ها به همراه توضیحات ایشان به صورت تصویری و جداگانه آماده شده و در وبلاگ قرار میدهم.