آرزو ....

دیروز وقتی می خواستم سوار اتوبوس brt  بشم یه پیر مردی می گفت خدایا کاش یه اتوبوس خالی بیاد تا راحت تر سوارش بشیم ، ! از پشت یکی داد میزنه خدایا ببین به چه روزی افتادیم که یکی از آرزوهای زندگی مون سوار شدن به اتوبوس خالیه ...

موزیک ....

خیلی بدم میاد که خواننده ها هموشون یه هو خفه خون می گیرن ، همشون یهو آلبوم میدن بیرون... ! چه خبرتونه ؟ یکی  یکی مثل آدم آلبوم هاتون رو بدین بیرون تا ما هم ببینیم چی خوندین تا دربارش نظر بدیم و شاید تعریف کنیم. همین کارا رو می کنین که میریم آلبوم های قدیمی تون  رو گوش می کنیم.

دود و دم .....

بعد از سه سال با چند نفر از ارازل و اوباش که هنوز تو مد دانشگاه هستن رفتم قهوه خونه ... به سلامتی چند ده پک به قلیان زدیم. یادش بخیر شب های خونه دانشجوئی ....

رئیس جمهور....

نوشته شده توسط غریبه ( بهرام ).

چند روز پیش با رئیس جمهور  کشور  30 متر فاصله داشتم و داشتم به حرفاش گوش میدادم.