مجموعه فیلم های آموزشی

نوشته شده توسط غریبه ( بهرام ).

 

مجموعه فیلم های کوتاهی که در مورد معرفی و آموزش نکات اساسی سنگنوردی از سایت انجمن کوهنوردان انگلستان جمع آوری کرده ام که به ترتیب در کانال و سایت منتشر می شود.

موضوعات فیلم ها شامل :

 • معرفی ابزارهای سنگنوردی
 • آموزش استفاده از کویک دراو
 • معرفی انواع گیره ها
 • آموزش استفاده از عینک حمایت
 • آموزش اسیتفاده از کیف و زیر انداز طناب
 • آموزش گره خود حمایت
 • آموزش استفاده از هارنس سنگنوردی
 • آموزش نکات و کنترل های قبل از صعود
 • آموزش جمع کردن طناب
 • آموزش حمایت
 • آموزش اتصال طناب به هارنس