آموزش قفل ابزار حمایت

نوشته شده توسط غریبه ( بهرام ).

در تصاویر پیوست شده می توانید مرحله به مرحله روش قفل کردن ابزار حمایت را یاد بگیرید. این روش در هفت مرحله نمایش داده شده است. برای ایمنی بیشتر حتما در حضور یک فرد مجرب و یا مربی این روش و مراحل را تکرار نمایید تا کاملا فرابگیرید.

 

مرحله اول : حالت نرمال وقتی که وزن بر روی ابزار حمایت است و میخواهیم ابزار را قفل کنیم.

 

مرحله دوم : طناب را از داخل کارابین رد می کنیم.

مرحله سوم : مطابق شکل ادامه طناب را از داخل حلقه ای که ایجاد می کنیم رد می کنیم.

مرحله چهارم : مقداری طناب می کشیم تا در مراحل بعدی استفاده کنیم.

مرحله پنجم : بر روی طناب باردار با استفاده از طناب کشیده شده یک گره خفت میزنیم.

مرحله ششم : گره خفت را منظم و تا حدودی سفت میکنیم .

مرحله هفتم : ابزار حمایت ما قفل شده است.

 

توجه : هنگام باز کردن ابزار قفل ده نکاتی را باید رعایت کرد که حتما باید توسط یک

مربی به شما آموزش داده شود. و در حضور او تا آموزش کامل تمرین نمایید.

 

اضافه کردن نظر

کد امنیتی
تازه سازی